Scroll to top
© 2019 Copyright Good Thought

Om os

Om os

Styrk det bevidste lederskab

Det bevidste lederskab handler ikke om management, modeller og redskaber. Det handler om, hvordan du leder dig selv.

Det bevidste lederskab er en af de vigtigste konkurrenceparametre i fremtiden, uanset om vi taler om vores professionelle eller private liv. Hvorvidt vi lykkes og er tilfredse med os selv, og det vi bidrager med, er i høj grad afhængig af, hvordan vi leder os selv gennem de udfordringer, vi uundgåeligt møder på vores vej.

Forandringer er blevet en del af hverdagen, og det stiller krav om selvindsigt, og vi har løbende brug for at kunne forny og tilpasse os. Det er ikke muligt at slippe for forandringer, men vi kan lære, hvad vi stiller op dem, når de indfinder sig. Det handler om, i hver situation, at kunne skabe en indre tilstand, hvor vi oplever frihed og den indflydelse, der gør det muligt at lede os selv gennem udfordringerne på en tilfredsstillende måde.

Vi har været præget af adskillelse, og det er tid til at reintegrere helheden, hvor balancen mellem den mentale, intuitive og følelsesmæssige intelligens hjælper os med at genetablere den selvkontakt, der ruster os til forandringer, uden at vi mister vores integritet eller får stress i processen.

Der er med andre ord brug for en dybere kontakt til os selv og til den indre kerne, der er forudsætningen for at udøve det bevidste lederskab.

Hos Good Thought handler det bevidste lederskab om at øge bevidstheden. Det handler om at se sig selv, andre, verden i et større perspektiv. I det øjeblik vi perspektivet forandres, ændres vores tankegang og måden vi håndterer de vanskeligheder, vi møder. ‘Sidegevinsten’ er at kreativiteten og de latente potentialer får plads til at vokse.

En styrkelse af det bevidste lederskab kræver viden om, og indsigt i såvel den ydre personlighed som den indre personlighed dvs. de essentielle kvaliteter og styrker, der ligger latent i ethvert menneske.