Scroll to top
© 2019 Copyright Good Thought

Essentiel terapi

Essentiel terapi

Dynamisk, kognitiv og essentiel tilgang

Essentiel terapi er for dig, som ønsker at skabe balance på et dybere plan. Det styrker dig i at være den, du er bag facaden.

Essentiel terapi arbejder med at skabe kontakt til de ubevidste ressourcer, så gamle negative erfaringer og mønstre ophører med at blokere og frigør de kvaliteter, der gør det muligt at leve det gode liv.

Bliv bedre til at håndtere livets udfordringer

Det, at leve indebærer, at vi med stor sandsynlighed vil opleve identitetskriser, sorg, stress, depression, angst eller lignende.

Når vi får den rette hjælp til at håndtere disse udfordringer, giver det øget mulighed for at vokse, blive stærkere og komme tættere på os selv.

Fortidens påvirkninger

Vi er alle sammen i forskellig grad blevet påvirket af de tidlige erfaringer i livet, der gør, at vi helt naturligt mister kontakten til sider og ressourcer, som vi kommer til at mangle senere i livet.

Noget blev skubbet i baggrunden, og det forsvandt måske helt fra vores bevidsthed.

Gemte ressourcer

For at få samling på os selv igen, må vi genforene de midlertidigt bortgemte dele og ressourcer for at genfinde balancen.

Forstå samspillet

Personlighedens forsvarsmekanismer og mønstre skabes i samspil med de nære omgivelser fra en tidlig alder. I et terapiforløb arbejder vi med at forstå dette samspil, og hvordan det påvirker her og nu.

Hvordan du blev til

Når du begynder at forstå, hvordan du er blevet til det, du er lige nu, begynder din livssituation at forandre sig.

Mere tro overfor dig selv

Et terapiforløb hos Good Thought hjælper dig med at komme tættere på dig selv, og blive mere og mere tro overfor dig selv.

Processens indhold:

 • Større selvindsigt
 • Forståelse for årsagerne
 • At se dine styrker
 • Møde blokeringerne på en ny måde
 • Træne nye kompetencer

Eksempler på temaer:

 • Angst, stress og depression.
 • Lav selvfølelse, sorg og livskriser.
 • Ensomhed og manglende livsglæde.
 • Vanskelige forhold og konflikter.
 • Hvem er du, og hvad er meningen?

Integreret tilgang:  

 • Psykodynamisk terapi
 • Humanistisk terapi
 • Systemisk terapi
 • Kognitiv terapi – ACT og Metakognitiv psykologi

Derudover benyttes metoder fra den transpersonelle essentielle psykologi, der rækker udover personligheden og bringer os i kontakt med vores essentielle kvaliteter og styrker, som er nødvendige for at skabe reelle forandringer.

Derfor!
Et terapiforløb hos Good Thought støtter din opdagelses- og forandringsproces og giver en øget forståelse for dig selv, samt hvordan din fortid, nutid og fremtid hænger sammen.

I takt med bevidstgørelsen genopdager du kvaliteter og ressourcer, der er nødvendige, for at du bliver bedre til at tackle dine aktuelle problemstillinger og dermed bedre i stand til at bestemme over dit eget velbefindende.

Terapi er en træning i at håndtere livets op- og nedture.

Ønsker du at drøfte mulighederne i et terapiforløb og evt. få en uforpligtende samtale, er du velkommen til at kontakte mig på telefon: 28 19 70 39 eller sende en mail til: annakarin@goodthought.dk.

Ved aflysning senere end kl. 16.00 dagen før aftalt tid, betales fuld pris.