Scroll to top
© 2019 Copyright Good Thought

Fra stress til trivsel

Kurser

Stress - en invitation til forandring?

Dette foredrag er en opfordring til at tage stress alvorligt, og samtidig se det som en mulighed for at finde nye løsninger og igangsætte en proces, der giver mulighed for at opbygge nye kompetencer og skabe et miljø, hvor vi trives.

Er stress og manglende trivsel et signal om, at vi har brug for at stoppe op og se os selv og virkeligheden i et nyt perspektiv? Er det et signal om, at vi har brug for at tænke anderledes? Har vi glemt at skabe plads til det, som får os til at trives, og som gør os i stand til at håndtere de krav og udfordringer, vi står overfor?

Stress er en naturlig og sund reaktion på en uholdbar situation.

Stress er ikke et svaghedstegn men tværtimod et signal om, at det er tid til at se på de indre og ydre faktorer, der påvirker vores trivsel.

Der er en tendens til at acceptere og retfærdiggøre strukturer, krav og vilkår der gør os syge, fordi forandringer, målstyring, effektivitetskrav etc. nu engang er noget, som vi må lære at leve med. Det er sandt, men hvordan skabes et miljø, hvor vi rent faktisk kan trives med tidens krav og vilkår?

Vi må først og fremmest have viden om, hvad vi er oppe i mod biologisk, psykologisk og eksistentielt. Hvad kan vi ændre på? Hvad kan vi ikke ændre på? Hvad er de bagvedliggende årsager?

Indhold

  • Hvad skaber stress, og hvad skaber trivsel?
  • Hvad er de bagvedliggende årsager?
  • Hvilken rolle spiller hjernen?
  • Symptomer og typiske reaktioner.
  • Nye måder at håndtere stress?
  • Hvordan træner vi hjernen?
  • Hvem har ansvaret for hvad?
  • Konkrete redskaber her og nu?

Ingen har skylden men alle har et ansvar!

Good Thought har arbejdet med stresshåndtering i 15 år, og behovet er ikke blevet mindre snarere tværtimod. Derfor er det nødvendigt, at vi begynder at se stress i et nyt lys.

Det er tid til at se på de dybereliggende årsager, hvis vi ønsker at skabe reelle forandringer. Vi må endvidere undersøge, hvordan vi – ledere, medarbejdere, virksomheden, samfundet – er en del af problemet, og dermed bidrager til at problemet fortsætter.