Scroll to top
© 2019 Copyright Good Thought

Forløb

Forløb

Essentiel & stresscoaching samt essentiel terapi

Et forløb hos Good Thought bygger på den tankegang at al udvikling starter indefra og at blivende forandringer kræver, at vi arbejder på såvel det mentale, følelsesmæssige som det fysiske plan og samtidig træner bevidstheden.

Derfor!

I en tid præget af forandringer har vi alle løbende brug for at forny og “omtænke” os selv. Såvel ledere som medarbejdere står overfor udfordringer, der stiller krav om selvindsigt, udvikling af de personlige ressourcer, forandringsparathed og kreativ tænkning.

Sparring

En sparringspartner vil fremme din udviklingsproces, da det ikke er muligt at se egne blinde vinkler og dermed svært hvis ikke umuligt at lede sig selv gennem den nødvendige bevidstheds- og erkendelsesproces, hvor helheden reintegreres og adgangen til de innovative og kreative evner styrkes.

Integreret tilgang

Et individuelt forløb hos Good Thought kombinerer forskellige metoder, der skaber et nuanceret grundlag for at arbejde med din udvikling. Der er fokus på at skabe en proces, der øger indsigten i din egen psykologi og personlighed samt at genopdage dine dybereliggende essentielle kvaliteter og styrker med henblik på at finde nye mere tilfredsstillende handlemuligheder.

Kombination af forskellige retninger

Hvis vi ønsker at skabe blivende forandringer, har vi brug en integreret tilgang, hvor de essentielle styrker i Vestens forskellige psykologiske retninger kombineres med Østens viden om bevidstheden. Vestens forskellige psykologiske retninger bidrager på hver deres måde til en større forståelse for den menneskelige psyke og Østens lære fortæller os, at vi er i besiddelse af en bevidsthed, der går forud for vores tanker og personlige oplevelser.

Når disse to dimensioner forenes, arbejder vi på et dybere plan med vores indre begrænsninger, hvor vi kan begynde at frigøre os fra de mønstre, der forhindrer os i at nå vores højeste potentiale.

Good Thought tager udgangspunkt i:

    • Det hele menneske og at al udvikling starter indefra
    • At arbejde på et dybere plan kræver en kombination af forskellige metoder
    • At integration af den intuitive, den følelsesmæssige og mentale intelligens udgør grundlaget for at skabe indre balance
    • Udfordringer er en mulighed for læring og fornyet styrke
    • Lederskab handler om at lede sig selv