Scroll to top
© 2019 Copyright Good Thought

Essentiel coaching

Essentiel coaching

Styrk det bevidste lederskab

Et coachingforløb hos Good Thought har fokus på at skabe en dybere proces, der øger indsigten i din personlighed med henblik på at øge kontakten til den essentielle og originale del af dig.

I takt med en øget selvforståelse og selverkendelse slipper de ubevidste begrænsninger gradvist, og der lukkes op for dit potentiale.

Essentielle kvaliteter

Essentiel coaching går ud på at bringe dig i kontakt med de essentielle kvaliteter, der styrker det bevidste lederskab.

Dit fulde potentiale

Vi arbejder på den ene side med at åbne op for din ydre personlighed, opdage ubevidste mønstre samt de bagvedliggende antagelser, som begrænser adgangen til dit fulde potentiale.

Fokus

Når du kender din personlighedsstruktur, og ved hvad du kan ændre på, og hvad der er vilkår, holdes fokus på rette sted.

Nytænkning

På den anden side arbejder vi med at øge kontakten til din indre personlighed dvs. de kvaliteter, som styrker dit fundament og øger adgangen til at tænke nyt.

Integration

Det er afgørende at arbejde med såvel din ydre som din indre personlighed, hvis du ønsker at skabe en varig forandring.

Ny handlemåde

Med en øget kontakt til den indre personlighed, som udgør det reelle fundament, vil du blive i stand til håndtere de løbende udfordringer på en ny måde.

Du bliver bedre i stand til at lytte indad og træffe bevidste valg, i forhold til hvad der er rigtigst at gøre for dig og for helheden.

Resultater

Hvert eneste nu giver dig chancen for at genfinde dig selv, at gøre op med vanetænkningen og se på verden og dig selv med friske øjne. Det er din aktuelle bevidsthed, der afgør kvaliteten af de resultater, du opnår.

Et coachingforløb indeholder:

  • Indsigt i din ydre personlighed og vanemæssige tanke- og adfærdsmønstre.
  • Forståelse for årsagerne, der ligger bag dine aktuelle udfordringer.
  • Indsigt i din indre essentielle personligheds kvaliteter og ressourcer.
  • Hvordan du arbejder med uhensigtsmæssige vaner og mønstre.
  • Nye perspektiver på dig selv og dine omgivelser.
  • Udvikling af nye kompetencer.
  • Bevidsthedstræning.

Metode

De konkrete temaer, din personlighed og din nuværende situation afgør hvilke metoder, der bringes i anvendelse og i hvilket omfang. Alle metoder har deres berettigelse og virkning. Spørgsmålet er, hvad der passer til dig, der hvor du er lige nu.

Mål

Vi sætter et eller flere mål for forløbet ud fra din konkrete situation.

Tid

Hvor lang tid et coachingforløb strækker sig over er individuelt og afhænger af de konkrete udfordringer.

Ved aflysning senere end kl. 16.00 dagen før aftalt tid, betales fuld pris.